Projektno upravljanje biznisom je efikasnije

 In Menadžment

U poslednjih dve decenije u poslovanju je intenzivirana primena projektnog pristupa. Tradicionalni način vođenja kompanija bio je procesni, tj. u neprekidnom lancu vrednosti u kojem se tzv. inputi pretvaraju u tzv. autpute, drugim rečima, resursi postaju proizvodi od dana pokretanja poslovanja do kraja životnog veka jedne firme. Kod projektnog načina rada, radni procesi se svrstavaju u radne pakete a oni postaju delovi jedinstvenog poduhvata uvođenja promene, jer su klasifikovani na osnovu funkcionalnosti. Niz promena i njihova sinergija vodi preduzeće ka ostvarenju poslovnih ciljeva, kratkoročnih i dugoročnih, odnosno implementaciji određenih strategija koje su deo strateškog plana. Na taj način, poslovanje se vodi dinamično, iz jedne poslovne promene u drugu. Ovaj poslovni pristup omogućava brže uvođenje promene, pregled ostvarenog, lakše finansiranje takve promene i ukupno planiranje opšteg poslovanja i samog projektnog rada.

Projekat tokom svog veka prolazi kroz pet životnih faza: Iniciranje (Pokretanje), Planiranje, Implementacija, Monitoring i kontrola, Zatvaranje projekta. Tokom ovih faza projektni tim i projekt menadžer isporučuju (deliver) određene celine na projektu. Isporuke (deliverables) projekta i faze životnog ciklusa ne poklapaju se i nisu podudarni. Isporukama na projektu bavi se projektni tim, dok se upravljanje životnim ciklusom projekta postavlja kao glavni zadatak projekt menadžera.

Same faze životnog ciklusa projekta takođe nisu jasno odeljene. U samom početku projekta istovremeno kreću prve četiri faze, koje se onda pružaju tokom razvoja projekta. Fazu Iniciranja završavamo kada isporučimo projektnu povelju, tj. kada odredimo glavne elemente projekta i kreiramo sliku projekta u malom. U inicijalnoj fazi projekta mi određujemo definiciju projekta (Definition) i kako će projekat izgledati u svojim najvažnijim elementima (Design).

Nakon toga se širi ciklus Planiranja, koji traje sve do zatvaranja projekta, jer je planiranje stalna aktivnost na projektu i radi se neprekidno. Ipak, u projektnoj fazi Planiranja, glavni deo posla u vezi sa planiranjem završavamo kada isporučimo detaljan projektni plan. Projektno planiranje projektni tim prepoznaje kao aktivnosti na razvoju projektne matrice (Development) i na razvrstavanju delova projekta (Deployment), uključujući i njihovo delegiranje svakom članu projektnog tima prema njegovom/njenom delu posla na projektu.

U trećoj i četvrtoj fazi, koje su istovremene, ali logički različite, tj. u fazi Implementacije i Monitoringa & kontrole uglavnom isporučujemo izveštaje o napretku projekta, promene projekta u odnosu na rizike, promene projekta u odnosu na izmene opsega, kao i same rezultate projekta.

Peta i poslednja faza projekta je faza Zatvaranja projekta. U toj fazi, projektni tim konačno otprema (Departure) projekat sponzoru, odnosno vlasniku projekta i projektnim korisnicima. Projekat je otpremljen kao dobro tj. kao određena korist, što se potvrđuje i finalnim izveštajem sponzoru projekta. U fazi zatvaranja projekta projektni tim arhivira dokumentaciju projekta i utvrđuje koje su naučene lekcije projekta (Lessons learned).

Dakle, da sumiramo:

Životni ciklus projekta sadrži sledeće faze i o tome se stara, tj njima upravlja projekt menadžer:

a) Iniciranje

b) Planiranje

c) Implementacija / Monitoring & Kontrola

d) Zatvaranje projekta

Tokom svih faza projekta, projektni tim sa projektnim menadžerom isporučuje sledeće celine projekta ili 5D (Definition, Design, Development, Deployment, Departure):

a) Projektna povelja

b) Projektni plan

c) Izveštaji o napretku projekta

d) Promene projekta (rizici, opseg)

e) Rezultati projekta

f) Finalni izveštaj

g) Arhiva projekta

h) Naučene lekcije na projektu.

Ukoliko želite da u vašem preduzeću uvedete napredno poslovanje kroz vođenje projekata, možete se javiti Alchemistu.

A.M.Đ.

Objavljeno 19. oktobra 2017.

Recommended Posts
Kontaktirajte nas

Nismo trenutno tu. Pošaljite nam poruku i brzo ćemo vam odgovoriti.

Ne možete da pročitate? Promeni teskt. captcha txt