Više novca za vaš biznis?

Povećajte obrtni kapital bez zaduživanja

Brza naplata fakture logo alchemist

Čekate na naplatu 45, 60 ili čak i više dana? Ne biste da se dodatno zadužujete kod banaka da biste finansirali proizvodnju i redovno poslovanje? Alchemist Faktoring je pravi alat za vas.

Faktoring je usluga u kojoj faktor tj. mi – preduzeće Alchemist, otkupljujemo potraživanje od vas kao izdavaoca fakture, isplaćujemo vam do 100% iznosa na koji glasi faktura, umanjen za iznos naknade za našu uslugu, a potom od primaoca fakture, tj. vašeg kupca u roku plaćanja koji je naveden na fakturi naplaćujemo iznos na koji faktura glasi.

Naknadu za uslugu faktora plaća izdavalac fakture, time što će umesto celokupnog iznosa koji potražuje od svog kupca, dobiti minimalno umanjen iznos (počev od 1,5% umanjenja na mesečnom nivou) ali brzu realizaciju naplate.

Ovim ćete doći do preko potrebnog gotovog novca za dalje poslovanje. Nema kredita, nema kamata i dodatnih troškova. Na vaše zahteve odgovaram u kratkom roku. Brza naplata fakture je najbrži način da dođete do gotovine.

Alchemist usluge vam omogućavaju da:

    • Proširite poslovanje na nova tržišta i nove proizvode
    • Radite sa većim kupcima
    • Naplatite vaše fakture odmah nakon izdavanja
    • Posvetite se vašem poslu umesto da se brinete o naplati faktura
    • Dogovorite bolje cene sa vašim dobavljačima zbog avansnog plaćanja
Preduzetnik alchemist

Kako funkcioniše faktoring?

Prvi koark je da prodate robu ili pružite usluge vašem kupcu i izdate mu fakturu.
U drugom koraku prodajete faktoru vaše nedospele fakture.
Za prodate fakture u najkraćem roku ćemo vam isplatiti do 100% vrednosti fakture.
Mi se brinemo o naplati potraživanja. Vaš kupac u valuti fakturu plaća nama.
Kontaktirajte nas

Nismo trenutno tu. Pošaljite nam poruku i brzo ćemo vam odgovoriti.

Not readable? Change text. captcha txt