faktoring

Šta je faktoring?

Faktoring je moderna finansijska usluga čija je namena finansiranje obrtnih sredstava, poboljšanje novčanog toka i održavanje tekuće likvidnosti.

Dugi rokovi naplate za mali biznis znače poteškoće. Mala preduzeća bez redovnog obezbeđenja gotovine ne mogu brzo pokriti troškove prethodne proizvodnje, niti započeti novi ciklus. O izdacima redovnog poslovanja da i ne govorimo.

Alchemist vam u najkraćem roku – umesto vašeg kupca – plaća iznos naveden na fakturi. A onda umesto vas čeka istek roka dogovorenog sa kupcem da bi naplatio pun iznos. Nemate novih troškova nego dobijate minimalno umanjen iznos, u odnosu na onaj naveden na fakturi.

Garantovana realizacija isplate fakture u roku od 24 časa od momenta odobrenja faktoring posla.

Koju uslugu da izaberem?

Faktoring sa regresom ili bez regresa?

Regresna obaveza podrazumeva obavezu ustupioca da izmiri obaveze prema faktoru u slučaju da dužnik blagovremeno ne izmiri svoje dugovanje. Kod ugovora o faktoringu sa regresom ustupilac je solidarno odgovoran za dužikove obaveze. Kod faktoringa bez regresa celokupan rizik naplate potraživanja prelazi na faktora.

Domaći faktoring ili međunarodni faktoring?

U zavisnosti od mesta sedišta dužnika i ustupioca razlikuju se međunarodni faktoring i domaći faktoring. Ukoliko i dužnik i ustupilac imaju sedište u Srbiji onda je reč o domaćem faktoringu. Kada bilo ustupilac ili dužnik imaju sedište van Srbije onda je reč o međunarodnom faktoringu.

Obrnuti faktoring odnosno dobavljački faktoring?

Obrnuti faktoring je usluga koja je formalno vrlo slična klasičnom faktoringu. Obrnutim faktoringom se finansiraju obaveze prema dobavljačima. Kod ove usluge faktor izmiruje ustupiočeve obaveze  prema dobavljačima.

Kako se odobrava faktoring?

 • Zahtev za ponudu

  Nakon što ste izdali fakturu vašem kupcu možete podneti zahtev za faktoring. Zahtev se podnosi elektronski putem forme na našem sajtu ili putem elektronske pošte.

 • Kontaktiraćemo vas ubrzo

  Postavićemo vam pitanja u vezi sa prirodom posla i vašim poslovnim odnosom prema dužniku.

 • Dobili smo sve potrebne informacije

  Šaljemo vam ponudu u kojoj su navedeni svi važni elementi ugovora o faktoringu.

 • Prihvatili ste ponudu!

  Šaljemo vam potrebnu dokumentaciju. Ona uključuje ugovor o faktoringu, anekse ugovora, nacrt obaveštenja i menično ovlašćenje.

 • Uplaćujemo vam novac na račun

  U roku od 24 časa nakon što smo odobbrili vaš zahtev, uz uredno dostavljenu dokumentaciju, vam uplaćujemo novac na vaš račun

Zašto je faktoring dobar za vaš posao?

Preduzeća koja na odloženo prodaju robu i usluge svojim kupcima mogu da dođu u finansijske probleme čak i u situaciji kada posao dobro funkcioniše. Docnja kod plaćanja je česta pojava u poslovnom okruženju svuda u svetu. Kada vaši kupci kasne sa plaćanje to dovodi do disbalansa u vašim tokovima gotovine.  Loši tokovi gotovine mogu da bace na kolena i velike kompanije.

Uz pomoć ovog vida finansiranja vaše fakture će biti uvek plaćene na vreme. U faktoringu nema zaduživanja u pitanju je transkacija kupovine i prodaje potraživanja. Mi ovu uslugu zovemo Brza naplata fakture!

Ovaj vid finansiranja je višestruko dobar za vaš posao:

 • Možete da bude sigurni da ćete naplatiti vaše fakture onog trenutka kad ih izdate i bolje planirate vaše tokove gotovine
 • Naplatu ustupljenih faktura vrši faktor, vi imate više vremena za vaš posao
 • Pomaže rast vašeg biznisa jer imate više gotovine na raspolaganju
Факторинг
Kontaktirajte nas

Nismo trenutno tu. Pošaljite nam poruku i brzo ćemo vam odgovoriti.

Not readable? Change text. captcha txt