otkup potraživanja.

Otkupljujemo vaše pravo

kako?

Imate nenaplaćeno potraživanje koje je već dospelo ali je problematično ili je iz nekog razloga njegova naplata mukotrpna i donosi nove troškove? Ili imate dugoročno potraživanje koje ne možete da čekate da naplatite?

Alchemist otkupljuje dospela kratkoročna sporna potraživanja (npr. neplaćene fakture i ugovori, stečena prava na osnovu presuda i sl) i dugoročna/kratkoročna nesporna potraživanja (čekovi, potraživanja na osnovu ugovora i sl) koje imate prema vašim dužnicima, koji su pravna lica ili država.

Da bismo razmatrali otkup vaših potraživanja, potrebno je da nam date potvrdu da vaše potraživanje ima neko od sredstava obezbeđenja – menicu, nekretninu, robu, patent, žig, autorsko pravo, industrijsko pravo, neku drugu zalogu… Važno je i kod kratkoročnih spornih potraživanja da vaš dužnik ima kapital iz koga se možemo naplatiti. U situacijama kada je dužnik Republika Srbija, potrebno je da imate ispravu kojom dokazujete vaše pravo potraživanja duga.

Ne otkupljujemo potraživanja prema dužnicima koji nemaju kapital i kojima je poslovni račun u blokadi. 

Otkup potraživanja regulisan je Zakonom o obligacionim odnosima – u glavi VI – Promena poverioca ili dužnika, čl 436-453.

rok-sat-vreme-novac

zašto prodati pravo?

Osnovne koristi koje klijent ostvaruje kod prodaje potraživanja su:

  • realizacija naplate sada umesto u bližoj i daljoj budućnosti, jer bolje je odmah uzeti gotovinu;
  • smanjenje rizika naplate;
  • smanjenje troškova naplate;
  • ušteda vremena za preduzimanje radnji za naplatu potraživanja.

Otkup potraživanja je potpuno legitimno sredstvo da prodate svoje stečeno pravo nekome ko će potom preduzeti naplatu i čekati umesto vas. Nakon naplate potraživanja na ovaj način, više nemate nikakav teret ni trošak naplate celokupnog iznosa.

Po davanju ponude i potpisivanju Ugovora o otkupu potraživanja koje je predmet otkupa Alchemista, na račun klijenta uplaćuje se iznos nominalne vrednosti potraživanja, umanjen za iznos obračunate naknade čekanja i naplate potraživanja. Po izvršenoj naplati otkupljenog potraživanja celokupan nominalan iznos tog potraživanja pripada Alchemistu. Visina naknade zavisi od mnogo faktora, od kojih su ključni iznos potraživanja, složenost postupka naplate, verovatnoća potpune naplate i slično.

KO NAM SE MOŽE JAVITI:

  • Pravno lice sa potraživanjem prema pravnom licu.
  • Pravno lice sa potraživanjem prema državi.
  • Fizičko lice sa potraživanjem prema državi.

Nismo zainteresovani za otkup potraživanja između fizičkih lica.

Podnesite zahtev za otkup potraživanja već danas!

Dajte nam kroz kontakt formu a) osnovne informacije o vašem potraživanju, b) sredstvima obezbeđenja i c) podatke o vašem dužniku i dobićete prvi odgovor od nas u roku od 24 sata.

Verovatno najbolja ponuda na tržištu otkupa potraživanja.

Kontaktirajte nas

Nismo trenutno tu. Pošaljite nam poruku i brzo ćemo vam odgovoriti.

Not readable? Change text. captcha txt