Registracija menice

 In Alchemist, Eskont menica

Menica je hartija od vrednosti koja služu kao kreditno sredstvo, sredstvo plaćanja i obezbeđenja. Pravna lica i preduzetnici često imaju potrebu da u nekom poslu dostave registrovanu menicu. Da bi menica mogla da se eskontuje potrebno je da bude registrovana. Registracija menice je jednostavan proces, ali ima nekoliko detalja na koje treba obratiti pažnju. Ovde možete pročitati sve o tome kako se menica registruje.

Kako se registruje menica?

Registracija menice je administrativni proces koji se obavlja kod poslovne banke kod koje imate otvoren tekući račun. Ukoliko imate otvoren tekući račun kod više banaka možete registrovati menicu u bilo kojoj od tih banaka.

Narodna banka Srbije je detaljno propisala odlukom način vođenja registra menica i ovlašćenja.

Kupite menicu

Prvo je potrebno da kupite menični blanket odnosno menicu. Menicu možete kupiti u poslovnoj banci ili u knjižari. cena jedne menice u banci je trenutno 50 dinara. U knjižarama cena može da varira i do 100 dinara za jednu menicu.

Potpišite menicu

Potrebno je da menicu potpišete u donjem desnom uglu, na drugoj liniji odozdo ispod oynake TRASANT. Potpišite se onako kako ste se potpisali na kartonu deponovanih potpisa. Ukoliko koristite pečat pored potpisa stavite i pečat. Iz nekog raylog apotrebno je strogo voditi računa da ni potpis ni pečat ne pređu beli venac, okvir menice.

Podnesite zahtev

Pravilnikom je predviđeno da se registracija menice vrši na posebnom obrascu koji je predviđen pravilnikom. Obrazac za registraciju menice daće vam u vašoj poslovnoj banic. Ovde možete pogledati kako izgleda obrazac jedne poslovne banke.

Banka će vam naplatiti naknadu za registraciju menice u sladu sa tarifom.

Registracija blanko menice

Najčešće se u praksi javlja potreba za registracijom blanko menice. Kada popunjavate zahtev za registraciju blanko menice potrebno je da popunite kolone: redni broj, serisjki broj menice, osnov izdavanja i iznos iz osnova.

Proverite da li je vaša menica registrovana

Kada predate zahtev službenik banke će vam dati jedan primerak zahteva koji će overiti pečatom i potpisom i na kome će oynačiti vreme kada ste podneli zahtev. Da bi menica bila vidljiva kao registrovana u sistemu Narodne banke Srbije potrebno je da prođe neko vreme, a u zavisnosti od banke do banke vašu menicu možete videti u registru u toku dana kad ste podneli zahtev ili najkasnije sutradan.

Servisu za pretragu menica i ovlašćenja Narodne banke srbije pristupate na sledećem linku.

Želim da vidim spisak svih registrovanih menica za jedno preduzeće

Da biste videli spisak svih registrovanih menica za jedno preduzeće potrebno je da u okviru servisa za pretragu Narodne banke Srbije unesete podatke u polje matični broj ili poreski broj preduzeća koje je registrovalo menicu, da unesete prikazani kod na slici i da kliknete na dugme pretraži.

Želim da vidim da li je određena menica registrovana

Da biste proverili da li je određena menica registrovana potrebno je da u okviru servisa za pretragu Narodne banke Srbije unesete podatke u polje matični broj ili poreski broj preduzeća koje je registrovalo menicu, unesete serijski broj menice, unesete prikazani kod na slici i da kliknete na dugme pretraži.

Serijski broj menice je ispisan latiničnim pismom, a sve ostalo na menici je ispisano ćiriličnim pismom.


Brisanje menice iz registra

Zahtev za brisanje menice iz registra se podnosi na istom obrascu kao i za registraciju menice. Uz zahtev je potrebno da priložite i menice.

Uoliko ste menicu izgubili potrebno je da kod nadležnog suda u vanparničnom postupku pokrenete proces amortizacije menice.


Recommended Posts
Kontaktirajte nas

Nismo trenutno tu. Pošaljite nam poruku i brzo ćemo vam odgovoriti.

Ne možete da pročitate? Promeni teskt. captcha txt