10 racija koje morate znati ako želite da procenite vrednost svog biznisa

 In Finansije, Menadžment, Računovodstvo

Investiciona ekonomija je veoma kompleksna ali izdvojili smo 10 racija na osnovu kojih možete brzo izračunati vrednost svog privrednog društva, deonica, akcija ili uraditi osnovnu procenu trendova razvoja poslovanja. Primenjena u različitim industrijama, ova racija daće različite indikatore, ali je metodologija ista. Sve informacije koje su vam potrebne nalaze se u tekućem poslovanju ili u finansijskim izveštajima za prošlu/prethodne poslovne godine.

1. Cena preduzeća / Tok gotovine

Ovaj racio se dobija time što upoređuje vrednost kapitala kompanije sa gotovinom u operacijama  – Cash from Operations (OCF) – koja je prijavljena uz Izjavu o novčanim tokovima. Investitori često preferiraju korišćenje vrednosti novčanih tokova i neto prihoda.

Formula je: Cena / gotovinski tok = tržišni kapital / tokovi gotovine iz poslovanja

2. Cena privrednog društva / vrednost materijalnih sredstava

Opipljiv kapital (TCE – Tangible Common Equity) upoređuje tržišnu vrednost kapitala preduzeća sa knjigovodstvenom vrednošću opipljive tj. materijalne vrednosti kapitala. Opipljiv kapital odvaja gudvil i nematerijalna sredstva iz navedenog ukupnog kapitala, jer ova sredstva često imaju malo prodajne vrednosti u stečaju. Opipljiv kapital je postao popularan tokom ekonomske krize 2008-2009, jer je bankama i finansijskim institucijama davao strožiji standard zdravlja bilansa stanja iz perspektive ulagača odnosno deoničara.

Formula: Opipljiv kapital = kapital – gudvil i nematerijalna sredstva

3. Vrednost privrednog društva kroz veličinu prihoda

Ovaj racio nam pomaže da vidimo koliko je vrednost svakog dinara kompanije u strukturi prihoda preduzeća. Visoke margine profita najčešće su u korelaciji sa velikim prihodima.

Formula: EV/Prihod      (EV=Enterprise Value)

4. P/E racio

Koeficijent Cena preduzeća/Zarada pokazuje koliku vrednost investitori žele da plate za deonice.

Formula: Berzanska vrednost / Zarada

5. Vrednost privrednog društva / investirani kapital

Ovaj racio meri vrednost kompanije u svakom dinaru kapitala koji su uložili deoničari i kreditori.

Formula: Investirani kapital = ukupni kapital + ukupni dug

6. Vrednost privrednog društva / EBITDA

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) znači Zarada ili Profit pre nego što se oduzme Kamata, Porez na dobit i Amortizacija. Računa se iz bilansa uspeha i pokazuje koliko kompanija može da stvori operativne gotovine. Na osnovu ovog racija se može odrediti stopa rasta kompanije, tj. vrednost svakog dinara kompanije u dinaru EBITDA.

Formula: EV/EBITDA

7. Vrednost privrednog društva / EBIT

EBIT je Zarada pre oduzimanja kamate i poreza na dobit i na isti način meri vrednost preduzeća u svakom dinaru EBITa.

Formula: EV/EBIT

8. Vrednost privrednog društva / (EBITDA – Capex)

Obračun kapitalnih troškova (Capex) je manje subjektivan nego amortizacija. Kada su kapitalni troškovi ciklični ili grupisani, analitičari izračunavaju ovaj odnos koristeći trogodišnje prosečne kapitalne izdatke.

Formula: EV/(EBITDA – Capex)

9. EV/Vrednost tokova gotovine

Ovaj racio meri svaki dinar u vrednosti preduzeća za svaki dinar slobodnog novčanog toka. Na ovaj način se vidi potreba preduzeća za obrtnim kapitalom s obzirom da su prilivi i odlivi u vezi sa primicima i izdacima prikazani u izveštaju o tokovima gotovine.

Formula: Slobodan gotovinski tok = gotovinski tokovi iz poslovanja + gotovinski tokovi iz ulaganja

10. Cena preduzeća / Običan kapital

Ovaj kooeficijent služi da upoređuje tržišnu vrednost kapitala kompanije sa iznosom običnog kapitala koji je naveden u bilansu stanja. Koeficijent cene primenjuje se prilikom procene rizika za kompaniju da ode u bankrot. Tržišna kapitalizacija je tržišna vrednost u trenutku neisplaćenih akcija društva sa kojima se javno trguje, što je jednako ceni akcije u tom trenutku.

Cena preduzeća / običan kapital = Tržišna kapitalizacija / običan kapital.

A.M.Đ.

Objavljeno 30. novembra 2017.

Recommended Posts
Kontaktirajte nas

Nismo trenutno tu. Pošaljite nam poruku i brzo ćemo vam odgovoriti.

Ne možete da pročitate? Promeni teskt. captcha txt