0

9 uslužnih poslova koje možete započeti bez početnog kapitala

Kod preduzetništva balans između troškova i prihoda važi i kao princip prilikom započinjanja poslovanja. Što manje početnog ulaganja i visoka stopa prinosa su ključ za ranu prelomnu tačku. [...]