0

Indosament /Indosiranje menice / Puni indosament

Indosament – Indosiranje menice Čemu služi indosament? Menica je hartija od vrednosti po naredbi koja je podobna za cirkulaciju. Menica se prenosi „indosamentom“, koji [...]