0

Obrnuti faktoring – alternativni kreditni kanal

Obrnuti faktoring – alternativni kreditni kanal   Aleksandra Bradić-Martinović[1]a, Nemanja Nedović[2]b aInstitut ekonomskih nauka, Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd;  bBeogradska bankarska [...]