0

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE FAKTORING POSLOVA

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE FAKTORING POSLOVA • Kod faktora, ustupioca i dužnika pravnih lica, odnosno preduzetnika Predmet faktoringa može biti svako postojeće nedospelo ili buduće, celo ili [...]