0

Indosament /Indosiranje menice / Puni indosament

Indosament – Indosiranje menice Čemu služi indosament? Menica je hartija od vrednosti po naredbi koja je podobna za cirkulaciju. Menica se prenosi „indosamentom“, koji [...]

0

Obrnuti faktoring – alternativni kreditni kanal

Obrnuti faktoring – alternativni kreditni kanal   Aleksandra Bradić-Martinović[1]a, Nemanja Nedović[2]b aInstitut ekonomskih nauka, Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd;  bBeogradska bankarska [...]

0

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE FAKTORING POSLOVA

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE FAKTORING POSLOVA • Kod faktora, ustupioca i dužnika pravnih lica, odnosno preduzetnika Predmet faktoringa može biti svako postojeće nedospelo ili buduće, celo ili [...]