0

Naš poklon za 2018. godinu – tabela porodičnih finansija

Ako bismo svakidašnji život posmatrali kroz projektni pristup, onda bismo naše aktivnosti gledali kao aktivnosti određenih projekata. Privatni život, dakle, može se gledati kao niz projekata koje [...]

0

Srećni praznici

Kancelarija Alchemista radiće od 15. januara, kada će primati upite za faktoring i eskont menica.